Założony w 1921 roku odznacza się wysokim standardem nauczania, który uzyskuje dzięki zatrudnieniu kompetentnego personelu naukowo-pedagogicznego wśród nich 120 doktorów, 20 profesorów. Od lat 90 uniwersytet wykształcił 44 000 lekarzy, specjaliści ci pracują zarówno na Ukrainie, jak i na całym świecie. Uniwersytet ma wybitnego patrona Mikołaja Pirogowa, który jako jeden z pierwszych w Europie wprowadził nauczanie anatomii topograficznej, w 1854 roku wprowadził innowacyjną metodę osteoklastycznej amputacji stopy, w 1855 zastosował opatrunek gipsowy w leczeniu złamań kończyn.
Warto studiować w Winnickim Narodowym Uniwersytecie Medycznym, ponieważ ma IV (najwyższy) poziom akredytacji na Ukrainie. Jako jeden z niewielu na Ukrainie posiada rangę ,,Narodowego’’, nadawaną za wysoką jakość nauczania, osiągnięcia, ilość wykształconych lekarzy.
Prowadzi nauczanie w systemie bolońskim (punkty ECTS) co daje pewność, że dyplom będzie honorowany na całym świecie w tym w krajach UE.