Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego
Założony w 1784 roku opierał się na 4 wydziałach prawa, teologii, filozofii i medycyny.
Patronem uczelni jest Daniel Halicki. Jest to jeden z czołowych uniwersytetów medycznych na Ukrainie. Obecnie uczelnia składa się z 78 wydziałów i ma liczną kadrę pracowniczą uznanych i nagradzanych zarówno w kraju jak, i za granicą a konkretne przykłady, które można przytoczyć to pracownia toksykologii przemysłowej gdzie, pracuje 1211 naukowców: 134 doktorów, 113 profesorów, 369 docentów, 50 seniorów tytularnych, 662 adiunktów, 17 naukowców. Wśród nich jest 23 wybitnych (VIP pracowników uczelni), 12 pracowników to zasłużeni działacze nauki i techniki, 7 pracowników oświaty, 19 szanowanych lekarze, 8 to laureaci nagrody państwowej Ukrainy w nauce i nowoczesnych technologiach.
Jest to jeden z czołowych uniwersytetów medycznych mający najwyższy IV stopień akredytacji państwowej przyznawany za wysoki poziom nauczania.