Dla rekrutacji we Lwowie dokumenty trzeba przygotować w wersji oryginalnej matura tylko i wyłącznie tzw.,nowa’ z dobrym wynikiem (UWAGA! Kilka punktów nie daje możliwości dostania się na studia). Przed przekazanie oryginałów dokumentów zalecam zrobić kopię zapasową tak na wszelki wypadek.
Na pozostałe uczelnie wystarczą czytelne kopie dokumentów.
• kserokopia pierwszej strony paszportu
• świadectwo ukończenia liceum
• wypełniony formularz rekrutacyjny
• świadectwo maturalne (w początkowym etapie nie trzeba mieć zdanej matury)
• akt urodzenia
• zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych
• negatywny wynik testu HIV
• 12 zdjęć formatu 3×4 cm (10 Winnica)
Proces rekrutacji jest, trudny wymaga wielu dokumentów i przestrzegania ścisłych zaleceń formalno-proceduralnych uczelni medycznej. Po złożeniu przeze mnie kompletu dokumentów zostanie, wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej ja ze swej strony mogę zagwarantować, że przygotuję Was do niej w odpowiedni sposób. Korzystając z moich usług macie 100% gwarancję dostania się na wymarzony kierunek.